Bolesti za krkem – smartfony a „text-neck“

Mezi nejčastější problémy v dnešní době u lidí se sedavým zaměstnáním patří bolesti krční páteře a s ní často spojené bolesti hlavy. Hlavním důvodem bolesti je přetěžování svalových skupin v oblasti krku způsobené hlavně špatným sezením v práci, doma nebo v dopravním prostředku.

Kromě toho se v dnešní době začíná mluvit o „text neck“ syndromu, což označuje problémy s krční páteří způsobené užíváním moderního telefonu spolu se špatným sezením nebo stáním.

Abychom pochopili problematiku bolestí krční páteře, nejprve se podíváme na stručnou anatomii krční páteře.

Krční páteř a související svaly

Na přední straně krku máme svaly, které nám předsouvají nebo předklání hlavu. Na zadní stranu krku se nám upínají svaly, které zajišťují vzpřímený stoj.

Jak můžeme vidět na obrázku, hlava se na krk nepřipájí ve středě, ale víc vzadu. Z toho vyplývá následné zatížení jednotlivých svalových skupin krku. Už při vzpřímeném stoji musí svaly na zadní straně krku udržet 2/3 váhy hlavy.

Hlavním úkolem svalů v oblasti krku je nést hlavu, která ale na krční páteř klade vysoké pohybové nároky. Během dne s hlavou pravidelně otáčíme, kýváme, předkláníme ji. Hlavně předklon hlavy je hlavním problémem, protože jsou tím kladeny vysoké nároky na zadní šíjové svaly, které jsou tímto postavením přetěžovány.

Hlavní důvody bolesti krční páteře:

  1. Nevhodný stereotyp sedu v práci, v autě, ve škole…
  2. „Text neck“ syndrom
  3. Psychická zátěž
  4. Jednostranné přetěžování (nošení těžkých kabelek a nákupních tašek na jednom rameni nebo v ruce, atd.)

Ve většině případů je původ bolesti stejný, a to zejména nefyziologické zatížení jednotlivých svalových skupin v oblasti šíje a krku.

Při zvyšujícím se předklonu a předsunu hlavy dochází ke zvýšení tíhy hlavy a tím ke větším nárokům na svaly v zadní části krku.

Syndrom „text-neck“

Správně

Nesprávně

V poslední době, kdy člověk stráví průměrně 4 hodiny denně na svém telefonu, se začíná objevovat pojem „text neck“ syndrom. Když člověk cestuje v městské hromadní dopravě, nebo sedí v čekárně u doktora, může vidět typickou polohu vyskytující se u lidech pod 50 let, tedy u lidí kteří se přizpůsobili době a vlastní smartphone.

Kromě vadného držení hlavy můžeme na prvním obrázku vidět kulatá záda spojená s povolenou břišní stěnou a tým způsobené přetížení bederní páteře, také i předsunutá ramena, které snižují rozvíjení hrudní páteře při dýchání atd. Na druhém obrázku je znázorněný korigovaný sed.

Při práci na počítači dochází k podobnému problému, jenomže se spíš jedná o předsun hlavy vpřed, spojený s jemným předklonem. Dvě nejčastější pozice, které vidím ve své ordinaci poté co mi klient ukáže, jak sedí v práci, vidíme na prvních dvou obrázcích. Taktéž tady vidíme předsunuté postavení ramen, kulatá záda, atd. Na posledním obrázku uvádím korigovaný sed v případě notebooku. Nejhodnější je mít obrazovku ve výši očí, proto se doporučuje využívat externí monitor.

Nesprávně

Nesprávně

Správně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak s bolestí bojovat?

Řešení dané problematiky přitom vůbec není složité, stačí si jenom hlídat pozici hlavy. Ze začátku to bývá hodně nepříjemné a nepřirozené. Je to však všechno jenom o zvyku a na správný stereotyp sedu se dá po čase navyknout, chce čas to jenom čas a hodně trpělivosti? Navíc určitě doporučuji si uhlídat dobu, kterou trávíme používáním smartphonu ve volném čase.

Na konec článku uvádím nejjednodušší a zároveň nejefektivnější cvik, kterým se můžeme bolesti zbavit – jedná se o velice jednoduchý cvik s názvem „zásuvka“.

Kromě toho je důležité protahování krčních svalů pomocí strečingu. Přikládám odkaz na ukážkové youtube video se základními cvikmi: https://www.youtube.com/watch?v=2NOsE-VPpkE

Když už se ale bolest dostavila, na akutní stadium pomáhá teplo, buď to ve formě termoforu nebo stačí teplý ručník. Následně je vhodná manuální terapie a mobilizační techniky. Někdy postačí masáž krku a zad, ale když dochází k bolesti krku pravidelně, je vhodné zajít za fyzioterapeutem.

 

 

 

 

 

Tady bych chtěla poděkovat modelovi Tomášovi za pomoc při vytvorení článku a obrazových materiálů:)