Stabilizační techniky

METÓDA PILATES, PRINCÍPY A ODPORUČENIA


Spôsob života moderného človeka sa prejavuje pozitívne ale aj negatívne na našom tele. Držanie tela, súmernosť, sila a výdrž sú výsledkami toho, ako so svojím telom zaobchádzame, či sa oň staráme alebo ho vedome či nevedome devastujeme.

Pilates je bezpečná a účinná metóda cvičenia, v ktorom sú telesné pohyby metodicky navrhnuté a zamerané na naťahovanie a posilňovanie svalov, nácvik a upevňovanie stability tela. Podstatou pilates je pracovať „zvnútra von“, teda budovanie základov pevnosti a pružnosti celého tela od vnútorných svalových skupín k vonkajším. Všetky pohyby v pilates sa začínajú z centra tela (podľa autora metódy) resp. “powerhouse” (podľa jeho nasledovníkov) a sú vykonávané kontrolovane a plynule, čo je nevyhnutné pri prevencii úrazov. Dôležitým princípom metódy pilates je pravidelné sústredené hlboké dýchanie.


Cvičenie pilates sa osvedčilo ako rekondičné , regeneračné  a kompenzačné cvičenie pre všetky vrstvy rekreačne cvičiacej populácie, ako dôležitý doplnok profesionálnych športových tréningov, stalo sa súčasťou rehabilitácie pri zdravotných problémoch a oslabeniach, odporúča sa ako jeden z najlepších spôsobov prevencie a ochrany pohybového systému. Metóda pilates je založená na šiestich základných zásadách, ktoré tvoria základ všetkých pohybov : dýchanie, centrum, koncentrácia, kontrola, presnosť a plynulosť. Zo začiatku sa môže zdať, že napriek vynaloženému úsiliu výsledky nie sú dostatočne viditeľné, účinky pravidelného cvičenia sú však zrejmé a dlhotrvajúce.


Neodvažujeme sa tvrdiť, že pilates je všeliek na nápravu nezrovnalostí – disbalancií nášho tela, môže byť však cestou. Dovoľte, aby sa princípy cvičebnej metódy pilates stali súčasťou Vášho bežného života, zaraďte ich do Vašich každodenných činností, riaďte sa nimi pri vykonávaní iných športov, cvičení, pohybových aktivít a pocítite a  uvidíte výsledky svojej snahy možno oveľa skôr , ako to v jednom slávnom citáte povedal sám J.H.Pilates : „…po 30 lekciách budete mať nové telo!“

Poďte si zacvičiť aj vy

Pridajte sa k našim skupinovým cvičeniam