Manuální terapie

Manuální terapie se zabývá terapií funkčních poruch pohybového systému.

Je založená na práci rukou, které na tělo působí tahy a tlaky různé intenzity. Manuální terapie pracuje na principu obnovení správné funkce pohybové a opěrné soustavy. Provádí se mobilizace jak kloubů a svalů, tak i nervové tkáně, a tím dochází ke snižování napětí.

Manuální terapie je vhodná pro všechny, které trápí bolesti zad a kloubů, svalové křeče, chronické bolesti zad, migrény, bolesti hlavy, sportovce, pacienty po úrazu apod


Měkké techniky

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, facie a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit několika způsoby protažením, hlazením, tlakem nebo řasením. V žádném případě se však nejedná o masážní techniky,jak se někteří mylně domnívají.

Mobilizační techniky


Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, (např.sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.