Fyzioterapie

Na základe kineziologického rozboru Vám stanovím vhodný druh terapie která většinu pozůstává z manuální terapie (měkké techniky na kůži a podkoží, mobilizace kloubů a páteře, ruční trakce atd.) a z aktivního cvičení. To je zaměřeno na zlepšení svalové koordinace a zkvalitnění pohybových funkcí, co má za následek úpravu svalových dysbalancí a zmírnění bolesti.

Při cvičení využívám speciální fyzioterapeutické techniky, jako je metoda DNS dle prof. Koláře, senzomotorická cvičení, ACT technika nebo klasické metody jako strečink a centrace kloubů. Součástí fyzioterapie je edukace domácího cvičení a režimových opatření. Ve své praxi kladu velký důraz právě na opatření a korekci sedu/ stoje, protože právě to jsou pozice ve kterých většinu dne strávíme.