Dětská fyzioterapie

Dětský vývoj a růst je fascinující proces, kdy se z téměř nepohyblivého miminka v průběhu roku stane chodící jedinec a v průběhu dalších let se zlepšuje kvalita a koordinace pohybů. Růst může mít velký dopad na dětské klouby a svaly, takže jsou náchylné k různým zraněním nebo stavům, které jsou specifické pro dětství.
Jsme přesvědčeni, že mnohé pohybové obtíže v dospělosti by bylo možno efektivně odstranit již v dětství. Rozumíme potížím, se kterými se v rámci vývinu či sportovních aktivit setkávají už děti a mládež a v rámci pohybové osvěty a prevence je to to nejdůležitější období života.

S čím se nejčastěji střetáváme:

  • vadné držení těla
  • plochonoží
  • vbočené kotníky, padnuté paty nebo jiné deformity nohou
  • poúrazové stavy
  • změněný způsob chůze (špičky vtočené dovnitř, špičkování, kulhání)
  • aktivně sportující děti (přetížené svaly, bolesti zad a kloubů, asymetrické zatížení..)

V rámci terapií se snažíme o vytvoření správných pohybových návyků, zlepšení držení těla, rozvoji koordinace, rovnováhy, vytrvalosti a síly, přičemž cvičení a léčbu realizujeme hravou formou a milým přístupem tak, aby se každý klient u nás cítil dobře.