ACT

Měkké mobilizační techniky


Akrální koaktivační terapie (ACT) je metóda zaměřená na úpravu špatných pohybových návyků pomocí vědomého motorického učení, tréninku a repetitivního provádění pohybových vzorů na základě opory a vzpěru o akrální část končetin. Při cvičení využívá polohy vycházející z motorického vývoje dítěte. Při cvičení je kladen důraz na správní nastavení aker, čímž dochází k napřímení a stabilizaci páteře.

Cílem metódy je:

  • napřímení a stabilizace páteře, trupu a končetín
  • fixace správních pohybových stereotypů
  • zlepšení kondice a pohybových dovedností jedince
  • aplikace naučených pohybových vzorů do bežních denních aktivit